Naruto / Наруто - Считалка хвостатых
Здесь можно прочитать онлайн текст песни Считалка хвостатых - Naruto / Наруто.

Исполнитель: Naruto / Наруто

Название песни: Считалка хвостатых

Прочитано раз: 334Другие песни исполнителя Naruto / Наруто


Поделитесь с друзьями:

Текст песни:

Bishu kozoyata hashimari hashimari
**Tailed Beast**
Hitotsu hi-toyoli inamori Shukaku
Futatsu faiya (fire) moeteru Matatabi
Mitsu mizunara makoseru Isobu
Yotzu yoka atzu ise Son Goku
Itzuzu itsu-demo kake-ashi Kokuo
Mutzu muri-sezu awatezo Saiken
Nanatzu nanajushi soratobu Chomei
Yatzu yappai yi-taji Gyuki
Ko-kon natzu ko-kon umto saikou Kurama
Koto soro-yoto bishuu uno nakama
Jo-oi muzutaketo ei namae
Muna-ripaa namaee danee
Mina zutakira namaee danee
**Jinchuriki**
Otzukiya Jinchuriki Ikutebao
Hitosu hi-toli kumadayo Gaara
Hutatsu hu naah umto neko nade Yugito
Mitsu Mizukage yong-daimeno Yagura
Yotzu yong-shunen yong-bito Roshi
Itzuzu ikatsaya pawa (power) ano Han
Mutzu mukuchina kiragashi Utakata
Nanatzu nadomosu kunoichi Fu
Yatzu yabai-io la-puno Killer Bee
Koko notzu konoha-no Uzumaki Naruto
To-temo tsuyo uo Jinchuriki-no mi-una
Bishu-uto nakayoku nare-ukana?
Muna-ripana shinobi danee
Mina zutekino shinobi danee


Поделитесь с друзьями:
Считалка хвостатых Naruto / Наруто


Многие из нас сталкиваются с желанием спеть песню Считалка хвостатых в исолнении Naruto / Наруто, но как быть если не помнишь слов песни. Всё просто! На нашем сайте собрана гигантская база известных артистов. Теперь вы сможете, узнать свой запрос, используя наш поиск.

Но здесь вы не только сможете читать текст Naruto / Наруто - Считалка хвостатых онлайн, но и ознакомиться с нашими рекомендациями. Множество похожих композиций должно прийтись Вам по вкусу. Только представьте, сколько новой музыки, аналогичного жанра существует в мире.

Собранный нами огромный архив стихов из музыкальных произведений составляет более 50 000 композиций. Любителям петь в караоке особенно необходимы слова песни Считалка хвостатых - Naruto / Наруто и наш сайт готов их Вам предоставить. Подпевать любимому автору - что может быть лучше?

Комментарии:

Добавить комментарийКаптча: